Logo Luca
Servicii IT complete

Politică de confidențialitate

Definiţii

 1. Termenii “site”, “acest site” și “site-ul” folosiți în acest document se referă la pagina de prezentare a serviciilor furnizate de Novac Lucian Intreprindere Individuala dar și ofertelor publicate pe www.lucaservices.ro. Site-ul lucaservices.ro cât și domeniul lucaservices.ro este proprietatea Novac Lucian Intreprindere Individuala care are calitatea de titular intreprindere individuala.
 2. „Novac Lucian Intreprindere Individuala” (în continuare „LucaServices” este intreprinderea individuala cu sediul principal în Constanța, Str. Mihail Jora nr. 2, Bl. BN9, Et. 4, Ap. 28 și este înregistrată la Registrul Comerțului Constanța sub nr. F13/246/2013, cod unic de înregistrare 31291520.
 3. Prin termenii “utilizator”, “vizitator” și “dumneavoastră” înțelegem toate persoanele fizice și/sau juridice care accesează site-ul lucaservices.ro, indiferent de motiv.
 4. Prin termenul “date personale”, înțelegem informațiile pe care le colectăm de la dumneavoastră, pe baza cărora puteți fi identificat personal. Acestea pot include numele și prenumele dumneavoastră, adresa, numărul de telefon (inclusiv numărul de mobil), adresa de e-mail.
 5. Un “cookie” este un șir de informații “text-only”, pe care o pagină de Internet îl transferă în fișierul cookie al browser-ului de pe hard disk-ul calculatorului dumneavoastră, astfel încât pagina de Internet să poată memora cine sunteți. Un cookie va conține de obicei numele domeniului din care a venit cookie, “durata de viață” a cookie-ului, și o valoare, de obicei un numar unic generat la intamplare.

Pentru mai multe detalii accesați pagina „Politica fisierelor cookie„.

Colectarea datelor personale

În momentul înregistrării utilizatorului la newsletter pe site, prin accesarea de către acesta a paginii de înregistrare pop-up, prin formularul din stânga oricărei pagini sau din pagina de Contact, LucaServices va colecta informații cu caracter personal de natură să identifice o anumită persoană.

În unele zone ale site-ului www.LucaServices.ro, LucaServices vă cere să furnizați date personale, incluzând numele și prenumele dumneavoastră, adresa de email, telefon, opțiunea în vederea transmiterii buletinului de știri (newsletter).

De asemenea, LucaServices primește și înregistrează pe serverele sale informații referitoare la adresa IP și informațiile cookie ale site-ului solicitat de dumneavoastră. Aveți capacitatea de a accepta. refuza sau revoca cookie prin apăsarea butoanelor din zona paginii de atenționare a folosirii cookie-urilor și prin modificarea setărilor din browser-ul dumneavoastră, însă s-ar putea să nu mai puteți folosi toate trăsăturile interactive ale paginii noastre dacă cookie-urile sunt dezactivate.

Prin utilizarea aplicațiilor LucaServices sunteți de acord cu colectarea, prelucrarea și stocarea datelor cu caracter personal furnizate în mod voluntar de către dumneavoastră. Prin stocarea datelor se înțelege păstrarea datelor oferite în mod voluntar de către dumneavoastră pe orice fel de suport și pe o perioadă de timp nespecificată. Prin prelucrarea datelor înțelegem suma operațiunilor care se efectuează asupra datelor cu caracter personal (ex.: colectare, înregistrare, organizare, extragere, stocare, ștergere).

Transferul datelor personale către terți

Aceste date sunt transferate către companii terțe ce folosesc aplicații de preluare date cu caracter personal precum și de trimitere de newsletter, astfel se aplică Politicile de Confidențialitate ale acestora:

În formularul pop-up precum și din celelalte două formulare din stânga paginii și respectiv din pagina de Contact, datele cu caracter personal se transferă securizat către compania  The Rocket Science Group, LLC d/b/a MailChimp ce deține MailChimp (https://mailchimp.com). Politicile de confidențialitate le găsiți la (https://mailchimp.com/legal/privacy/)

Scopurile colectării datelor personale

Scopurile tipice pentru care sunt folosite datele dumneavoastră sunt următoarele:

 • Răspunsul la cererile dumneavoastră

Atunci când ne puneți o întrebare sau formulați o cerere vom folosi datele pe care ni le furnizați pentru a răspunde întrebării/cererii dumneavoastră. În unele cazuri, ar putea fi necesar să împărtășim datele dumneavoastră altor procesatori de date ai unor terțe părți, tocmai pentru a ne asigura că veți primi răspunsul la cererea/întrebarea dumneavoastră, cu promptitudine și în mod corect și numai în acest scop.

2) Marketing direct viitor

Atunci când alegeți în mod explicit să primiți materiale publicitare/promoționale, vă vom trimite la anumite intervale de timp informații, care considerăm că pot fi de interes pentru dumneavoastră. Spre exemplu, la bifarea căsuței de înregistrare la newsletter vi se cere acordul asupra utilizării datelor dumneavoastră cu caracter personal pentru a fi informați prin e-mail sau alte forme de comunicare asupra actualizării site-urilor web, noilor oportunități oferite de LucaServices și asupra informațiilor adiționale care sunt în interesul dumneavoastră precum și newslettere cu informații utile. Doar dacă veți fi de acord, putem să împărțim datele dumneavoastră cu, sau să le transmitem altor firme selectate cu grijă, care ar putea dori să vă transmită informații după cum se va preciza la data când colectăm datele dumneavoastră. Oricând, însă, vă puteti retrage (cu“dezabonare”) dintr-un asemenea contract viitor. O asemenea retragere / dezabonare va conduce la încetarea oricărei asemenea trimiteri către dumneavoastră și eliminarea/ștergerea din baza de date (dreptul de a fi uitat).

3) Efectuarea de statistici

Statisticile pe care le întreprindem sunt utile monitorizării prezenței utilizatorilor pe site și activității de proiectare a activității. Pentru aceasta vom folosi atât datele personale oferite de dumneavoastră, cât și cookie-urile. În cadrul acestor statistici prezența dumneavoastră este anonimă.

4) Comentarea articolelor din site

Atunci când formulaâi un comentariu (dacă este cazul) vom folosi datele pe care ni le furnizați pentru a confirma sau infirma comentariul introdus de dumneavoastră. în unele cazuri, ar putea fi necesar să împărtășim datele dumneavoastră altor procesatori de date ai unor terte părți, tocmai pentru a ne asigura că textul scris de dumneavoastră ca și comentariu nu conține cuvinte explicite sau limbaj vulgar.

Angajamentul de păstrare a confidențialității

LucaServices protejează dreptul la intimitate și la imagine al utilizatorilor site-ului. Principalul nostru obiectiv constă în a oferi utilizatorilor site-ului o experiență online sigură, care să nu le afecteze în mod negativ viața personală. În acest sens luăm toate măsurile pentru a ne asigura că informațiile pe care dumneavoastră le introduceți în baza noastră de date sunt folosite numai în scopurile pe care dumneavoastră le aveți în vedere.
Vă asigurăm că nu vom colecta alte date personale cu ocazia vizitării site-ului nostru de către dumneavoastră, în afară celor oferite voluntar, printr-o manifestare de voință expresă din partea dumneavoastră. LucaServices nu va transmite (prin vânzare sau închiriere) către terți datele dumneavoastră personale.

LucaServices face excepție de la această regulă în următoarele cazuri:

– cu acordul dumneavoastră;

– în cazul în care informația este necesară partenerilor companiei pentru îmbunătățirea sau facilitarea unor servicii sau produse solicitate de dumneavoastră, companiile partenere au dreptul de a utiliza unele date cu caracter personal furnizate direct de LucaServices doar în măsura în care este necesară asistența lor;

– datele dumneavoastră personale pot fi transmise autorităților, la cererea justificată a acestora, pentru cercetarea unor infracțiuni.

– în cazul în care activitățile dumneavoastră contravin termenelor și condițiilor statuate de  LucaServices sau a instrucțiunilor pentru utilizarea anumitor produse și servicii;

– în situația în care LucaServices fuzionează sau este achiziționată total sau pațtial de o altă companie, baza de date este transferată noului operator. În cazul în care LucaServices devine insolvabilă, baza de date poate fi vândută, tranzacționată doar cu acordul instanței. În astfel de situații veți fi anunțați prin email sau printr-un anunț postat pe site.
Utilizatorii site-ului au posibilitatea de a ne trimite comentarii, întrebări și sugestii. Orice informație care este trimisă prin intermediul formularelor de contact va fi folosită ținând cont de dreptul la confidențialitate și la imagine al persoanelor.

Modificări ale politicii de confidențialitate

În cazul în care politica noastră de confidențialitate se modifică, schimbările vă vor fi anunțate fie prin comunicare directă cu dumneavoastră, fie vor fi postate pe site-ul nostru web. Veți fi înștiințați cu privire la orice modificare, înainte de a folosi vreo informație despre dumneavoastră într-un mod care nu a fost descris anterior în angajamentul nostru de confidențialitate. În momentul în care survine o astfel de schimbare, dumneavoastră veți putea alege dacă doriți sau nu ca informațiile dumneavoastră să fie folosite în noul mod.

Securitatea datelor personale

Ne obligăm să aplicăm măsurile tehnice și organizatorice adecvate pentru protejarea datelor cu caracter personal împotriva distrugerii accidentale sau ilegale, pierderii, modificării, dezvăluirii sau accesului neautorizat, precum și împotriva oricărei alte forme de prelucrare ilegală. Aceste măsuri asigură, potrivit stadiului tehnicii utilizate în procesul de prelucrare și de costuri, un nivel de securitate adecvat în ceea ce privește riscurile pe care le reprezintă prelucrarea, precum și în ceea ce privește natura datelor care trebuie protejate. Cerințele de securitate sunt elaborate de autoritatea de supraveghere și vor fi actualizate periodic, corespunzător progresului tehnic și experienței acumulate.

Acest site folosește măsuri de securitate împotriva pierderii, alterării sau folosirii greșite a informațiilor care se află sub controlul nostru. LucaServices nu își asumă responsabilitatea pentru pierderile de informații cauzate de bug-uri sau erori ale softului cu care este conceput și găzduit site-ul. De asemenea nu răspundem pentru breșele de securitate care pot exista în serverele companiei de hosting care găzduiește site-ul sau a terților.

Drepturile utilizatorilor

În conformitate cu dispozitiile Legii nr. 677/2001, orice persoană înregistrată, în calitate de persoană vizată, are următoarele drepturi:

 1. Dreptul la informare (art.12), adică dreptul de a primi un conținut minim de informații cu privire la activitățile de prelucrare efectuate de către LucaServices, în conformitate cu cerințele legale;
 2. Dreptul de acces la date cu caracter personal (art.13), adică dreptul de a obține de la operatorul de date cu caracter personal, la cerere și în condițiile stabilite de legislația în vigoare, confirmarea faptului că datele care o privesc sunt sau nu prelucrate de către operatorul de date cu caracter personal, precum și detalii privind activitățile de prelucrare;
 3. Dreptul de intervenție asupra datelor cu caracter personal (art.14), adică dreptul de a obține de la operatorul de date cu caracter personal, la cerere și în mod gratuit: i) după caz, rectificarea, actualizarea, blocarea sau ștergerea datelor a căror prelucrare nu este conform legii, în special a datelor incomplete sau inexacte; ii) după caz, transformarea în date anonime a datelor a căror prelucrare nu este conformă legii; iii) notificarea către terții cărora le-au fost dezvăluite datele, a oricărei operațiuni efectuate conform pct. i și ii, dacă o asemenea notificare nu se dovedește imposibilă sau nu presupune un efort disproporționat față de interesul legitim care ar putea fi lezat;
 4. Dreptul de opozitie (art.15), adică dreptul de a se opune în orice moment, din motive întemeiate și legitime legate de situația sa particulară, ca date care o vizează să facă obiectul unei prelucrări, cu excepția cazurilor în care există dispoziții legale contrare;
 5. Dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automate (art.17), adică dreptul de a obține intervenția umană cu privire la o asemenea decizie și de a contesta decizia;
 6. Dreptul de a se adresa justitiei (art.18), pentru apărarea oricăror drepturi garantate de legislația în vigoare, fără a se aduce atingere posibilităţii de a se adresa cu plângere autorităţii de supraveghere.

 

În conformitate cu dispozitiile Regulamentul General privind Protecția Datelor nr. 679/2016, orice persoană înregistrată, în calitate de persoană vizată, are următoarele drepturi:

 1. Dreptul la restricționarea prelucrării în măsura în care sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege;
 2. Dreptul la portabilitatea datelor, respectiv: i) dreptul de a primi datele cu caracter personal într-o modalitate structurată, folosită în mod obișnuit și într-un format ușor de citit, precum și ii) dreptul ca aceste date să fie transmise de către LucaServices către alt operator de date, în măsura în care sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege;
 3. Dreptul de a-și retrage consimțământul atunci când există o prelucrare care se bazează pe acesta;
 4. Dreptul la ștergerea datelor (“dreptul de a fi uitat“).

 

Orice informatie furnizată de dumneavoastră va fi considerată și va reprezenta consimțământul dumneavoastră expres ca datele dumneavoastră personale să fie folosite de LucaServices în conformitate cu scopurile menționate.

Utilizatorul are dreptul de a solicita, la cerere și în mod gratuit, confirmarea faptului că datele care îl privesc sunt sau nu prelucrate de LucaServices. LucaServices se obligă să transmită un răspuns în termen de 15 zile.

Utilizatorul are dreptul de a cere LucaServices rectificarea, actualizarea, blocarea sau ștergerea datelor sale personale stocate. În termen de 15 zile, NOVAC LUCIAN INTREPRINDERE INDIVIDUALA. se obligă să comunice măsurile luate precum și, dacă este cazul, numele terțului căruia i-au fost dezvaluite datele cu caracter personal ale utilizatorului.

Utilizatorul are dreptul de a se opune în orice moment, din motive întemeiate și legitime legate de situația sa particulară, ca date care îl vizeaza să facă obiectul unei prelucrări, cu excepția cazurilor în care există dispoziții legale contrare. În caz de opoziție justificată prelucrarea nu mai poate viza datele în cauză. De asemenea, utilizatorul are dreptul de a se opune în orice moment, în mod gratuit și fără nici o justificare, ca datele care îl vizează să fie prelucrate în scop de marketing direct, în numele LucaServices sau al unui terț, sau să fie dezvăluite unor terți într-un asemenea scop. În termen de 15 zile, LucaServices se obligă să comunice măsurile luate precum și, dacă este cazul, numele terțului căruia i-au fost dezvaluite datele cu caracter personal ale utilizatorului.

Fără a se aduce atingere posibilității de a se adresa cu plângere autorității de supraveghere, utilizatorul are dreptul de a se adresa justiției pentru apărarea oricăror drepturi garantate de prezenta lege, care i-au fost încălcate.

Utilizatorul care a suferit un prejudiciu în urma unei prelucrări de date cu caracter personal, efectuată ilegal, se poate adresa instanței competente pentru repararea acestuia. Instanța competentă este cea în a cărei rază teritorială domiciliază reclamantul. Cererea de chemare în judecată este scutită de taxă de timbru.

Pentru exercitarea acestor drepturi, utilizatorul va înainta către LucaServices o cerere întocmită în formă scrisă, datată și semnată. În cerere solicitantul poate arăta dacă dorește ca informațiile să îi fie comunicate la o anumită adresă, care poate fi și de poștă electronică, sau printr-un serviciu de corespondență care să asigure că predarea i se va face numai personal.

Cadrul legislativ

Cadrul legislativ care care stă la baza prezentului document este constituit din „Regulamentul General privind Protecția Datelor” publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE cât și „Legea nr. 677 din 21 noiembrie 2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date” și „Legea nr. 506 din 17 noiembrie 2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice”.

Modificări ale politicii de confidențialitate

În cazul în care politica noastră de confidențialitate se modifică, schimbările vă vor fi anunțate fie prin comunicare directă cu dumneavoastră, fie vor fi postate pe site-ul nostru. Veți fi înștiințati cu privire la orice modificare, înainte de a folosi vreo informație despre dumneavoastră într-un mod care nu a fost descris anterior în angajamentul nostru de confidențialitate. În momentul în care survine o astfel de schimbare, dumneavoastră veți putea alege dacă doriți sau nu ca informațiile dumneavoastră să fie folosite în noul mod.

Concept și producție

Acest website a fost creat de LucaServices folosind platforma WordPress software open-source.

Contact
Ne puteți contacta la [email protected], telefon: 0723620594, sau să ne scrieți pe adresa Strada Mihail Jora nr. 2. Bl. BN9, Ap. 28, Constanța, Romania.

Responsabil cu protecția datelor cu caracter personal: Novac Lucian

 

Ultima actualizare 28 Decembrie 2018